Effektiv digitalisering inom offentlig sektor: Uddevalla kommun leder vägen med appen CiB för beredskapschefer

I dagens digitaliserade värld är samarbetet mellan IT och verksamhet avgörande för att skapa effektiva och användarvänliga lösningar. Ett lysande exempel på detta är Uddevalla kommuns nyskapande app för chefer i beredskap, som på ett smidigt sätt samlar all relevant information och stödjer cheferna genom en kunskapsbank. Appen, kallad CiB (Chef i Beredskap), är resultatet av en idé som en av cheferna i kommunen kom på under en vecka i beredskap.

Genom att använda digital teknik strävar Uddevalla kommun efter att förenkla och förbättra inom socialtjänsten för att möta framtidens behov. En viktig del av detta utvecklingsarbete är att undersöka hur administration och rutinmässiga arbetsuppgifter kan förenklas, vilket i sin tur skapar mer tid för omsorg och mänskliga möten. Det var just denna tanke som gav upphov till appen CiB, som erbjuder chefer i beredskap en rad fördelar.

Genom att samla all viktig information, rutiner, statistik och kontaktuppgifter på ett och samma ställe kan cheferna i beredskap snabbt och enkelt ge stöd till enheter som behöver hjälp. Appen gör det också möjligt att rapportera händelser och läsa tidigare rapporter direkt från telefonen. Det sparar tid och gör det smidigare för cheferna att komma åt den information de behöver när de är i beredskap. Appen CiB är ett tydligt exempel på hur digitalisering och smarta lösningar kan underlätta vardagen för chefer och förbättra verksamheten.

Framtagandet av appen har varit ett framgångsrikt samarbete mellan IT-avdelningen och socialförvaltningen i Uddevalla kommun. IT-avdelningen har tillgång till tekniken som gör det möjligt att bygga appar, och socialförvaltningen har bidragit med de specifika behoven för appen. Resultatet har varit en lärorik process där alla har kunnat dra nytta av sin expertis och erfarenhet. Det har varit ett möte mellan digital teknik och vardagens behov, och appen CiB förväntas vara till stor nytta för cheferna i beredskap.

Uddevalla kommun ser appen CiB som första steget på en spännande resa mot att utveckla fler appar som kan underlätta för både brukare och medarbetare. Genom att fortsätta att investera i digitalisering och smarta lösningar strävar kommunen efter att skapa en smartare socialtjänst och förbättra välfärden för invånarna. Uddevalla har utsetts till modellkommun och är en av tio kommuner i Sverige som sprider kunskap om möjligheterna med välfärdsteknik.

Genom att ta fram appen CiB för chefer i beredskap visar Uddevalla kommun att samarbete mellan IT och verksamhet är avgörande för att skapa innovativa och användarvänliga lösningar. Med hjälp av plattformen Power Platform har kommunen kunnat bygga en snabb och enkel lösning som stöttar cheferna i deras arbete. Detta är ett tydligt exempel på hur digital teknik kan förenkla administration och frigöra tid för det viktigaste – omsorgen och de mänskliga mötena.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...