Göliska IT presenterar Hab-app, tidstämpling för daglig verksamhet.

📅Datum: Fredag 22 Mars

⏰ Tid: KL.12.00-12.45 (45 min)

👩 Presentatör: Johanna Linde, Digitaliseringskoordinator, Göliska IT

📌 Plats: Teams

Agenda

Johanna Linde presenterar HAB-appen – en lösning utvecklad för att förenkla tidsrapporteringen för brukare inom daglig verksamhet. Genom att dra nytta av kraften i Power Platform och integrera med befintliga lönesystem har Göliska IT skapat en effektiv och användarvänlig metod för att hantera denna process.

Tidigare låg ansvaret för tidsrapporteringen på personalen, som använde Excel-ark för att rapportera tider. Med HAB-appen kan nu brukarna själva sköta sin tidstämpling, vilket inte bara minskar arbetsbördan för personalen utan också ökar brukarnas engagemang i digitaliseringsprocessen.

Initiativet föddes ur behovet i Grästorps kommun och utvecklingen inleddes våren 2023. Genom ett nära samarbete mellan utvecklarna och verksamheten var HAB-appen redo för drift redan i juni samma år.