Integritetspolicy för Power Platform Offentlig Sektor (PPOS)

Vi värnar om din integritet och efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR). Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter när du deltar i nätverket Power Platform Offentlig Sektor (PPOS). Läs noggrant igenom följande information: 

Insamling av personuppgifter: Vi samlar in dina kontaktuppgifter, såsom namn, e-postadress och eventuellt organisationsinformation, när du registrerar dig som medlem i Power Platform Offentlig Sektor (PPOS). Vi samlar in dessa uppgifter för att kunna skicka relevant information om events, nyheter och annan relevant information relaterad till nätverket. 

Användning av personuppgifter: Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera med dig och tillhandahålla information om events, nyheter och annan relevant information relaterad till Power Platform Offentlig Sektor (PPOS). Vi kan också använda dina uppgifter för att skapa en medlemslista och inkludera dig i ett Teams-team och en chatt där du kan kommunicera med andra medlemmar i nätverket. 

Dataskydd: Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, oavsiktlig förlust eller förstörelse. Vi behåller endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs ovan eller enligt vad som krävs enligt lagstadgade skyldigheter. 

Delning av personuppgifter: Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners eller leverantörer i syfte att kunna leverera information och tjänster relaterade till nätverket Power Platform Offentlig Sektor (PPOS). Vi ser till att sådana tredje parter behandlar dina personuppgifter på ett adekvat sätt och endast för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy. 

Dina rättigheter: Du har rätt att begära åtkomst till, rättelse av, radering av eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot behandlingen och att få dina personuppgifter överförda till dig eller till en annan personuppgiftsansvarig. För att utöva dessa rättigheter eller om du har några frågor eller klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på angiven kontaktinformation. 

Genom att delta i Power Platform Offentlig Sektor (PPOS) samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med ovanstående villkor och föreskrifter. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy när det behövs. Eventuella ändringar kommer att meddelas på vår webbplats eller genom andra lämpliga kanaler.